•   Background information: Project description: המעבדה מציעה פרויקטים בתחום המעגלים המשולבים בתדר רדיו הכוללים תכן של מעגלי תקשורת בתהליכי CMOS מתקדמים בתחום הננומטרי כמו 40nm ו- 28nm. הפרויקט כולל שלב של איפיון ובחינת טופולוגיות תכנוניות , ביצוע תכנון בכלי CAD מרכזיים כמו Virtuoso של Cadence ו- ADS של Keysight ,יישום תוך הכנסת שיקולי layout ובמקרים מסוימים (ורק עבור פרויקט שנתי) תהיה גם אפשרות ייצור השבב ובדיקתו. הבדיקות יתבצעו באמצעות ציוד...
    Categories: |
    Tags: