התחברות לרשת הטכניון

הסבר התחברות לרשת הטכניון

נא עשה סעיף זה רק אחרי קריאה של סעיף – הסבר ראשוני

התחברות ראשונית הינה מרשת הטכניון בלבד

אם לא ניתן להגיע לטכניון לתחילת התהליך יש לפנות למרכז מחשבים והם יכולים לבצע את התהליך

הפניה למרכז מחשבים – בשעות העבודה – ראה פרטים תחת “עזרה” באתר המעבדה

יש לעבוד לפי – התחברות לרשת הטכניון. לאחר מכן נעבור ל – סרט התחברות לטכניון