התחברות לרשת הטכניון

הסבר התחברות לרשת הטכניון

נא עשה סעיף זה רק אחרי קריאה של סעיף – הסבר ראשוני

התחברות ראשונית הינה מרשת הטכניון בלבד

יש לעבוד לפי – התחברות לרשת הטכניון. לאחר מכן נעבור ל – סרט התחברות לטכניון