התחברות לרשת הטכניון

הסבר התחברות לרשת הטכניון

נא עשה סעיף זה רק אחרי קריאה של סעיף – הסבר ראשוני

מרכז המחשבים מאפשר להתחיל לבצע את התהליך – גם אם אינך ברשת הטכניון – וזאת בניגוד לנאמר בסירטון ההדרכה שלהם

יש לעבוד לפי – התחברות לרשת הטכניון. לאחר מכן נעבור ל – סרט התחברות לטכניון