רישום לפרויקט

נא לחץ על הקישורים לפי סדר רץ

הערה: לפתיחת חשבון דרושים 4 עמודים עבור זוג סטודנטים שנירשם

א. רישום לפרויקט במעבדה – הוראות כלליות

ב. טופס רישום אישי לפרויקט במעבדה

ג. בקשה לפתיחת חשבון פרויקט במעבדה – עמוד 1

ג2. בקשה לפתיחת חשבון פרויקט במעבדה – עמוד2

ד. טפסים נוספים לפי צורך

NDA – Synopsys