הסבר ראשוני

הסבר ראשוני לשיטות התחברות

הינה הדרך המומלצת להתחברות להפעלה שלה דרושה הרצה של VNC

MobaXterm

.

.